FS5200E được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn EN54-2 and EN54-4 về khối hệ thống báo cháy & báo động – dòng thiết bị điều khiển và thông báo; và chuẩn mức EN12094-1 về khối hệ thống chữa cháy thắt chặt và cố định – Phần 1: nhu cầu & những cách thức thí điểm cho các dòng thiết bị trì hoãn và tinh chỉnh điện tử tự động hóa.

==>> Tham khảo: http://pcccsongda.vn/hochiki-japan-thuong-hieu-bao-chay-chat-luong-cao-den-tu-nhat-ban/

CHỨC NẲNG

– điều khiển đường dây, đầu vào và đầu ra, tinh chỉnh cho ĐK lỗi and auto đặt lại;

– kiểm soát và điều hành những đường dây cho thiết bị báo cháy & tự động đặt lại;

– Tùy chọn để setup thời hạn di tản từ 0 đến 5 phút;

– Tùy chọn để setup thời hạn khi các thiết bị chữa cháy được bật từ 10 giây đến 5 phút;

– phối hợp âm thanh cho ĐK cháy and điều kiện lỗi với các tùy chọn để tắt;

– chính sách thí điểm và tùy chọn setup.

cấu hình CHÍNH

==>> Xem thêm : http://pcccsongda.vn/dau-bao-chay-dung-pin-xu-huong-dau-bao-chay-khong-day/

Đường dây tín hiệu báo cháy và báo động được thống kê giám sát đoản mạch và hở mạch

Chương trình đếm ngược thời hạn xả khí: 0 – 5 phút

Chương trình cài đặt thời gian xả khí: Từ 10 giây đến 5 phút

Module tùy chọn cho thực trạng áp lực xả khí

Module tùy chọn cho các ngõ ra chữa cháy

thông tin những đầu báo bị loại

tự động reset các tình trạng báo lỗi

đồng hồ đeo tay hiển thị thời hạn và nhật ký sự kiện của lên đến 100 sự kiện

Giao diện CAN để kết nối với khối hệ thống báo cháy Địa Chỉ UniPOS

Giao diện RS232 / RS485 để tiếp xúc với bộ lặp,

Nguồn: Tổng hợp trên mạng