Lễ họp Hoa Cúc-Tết Trùng Dương – Lễ Tri Ân dò hạng 2 sẽ đặt tổ chức tại chiền Ba Vàng (phường Quang Trung, TP.Uông Bí, thức giấc Quảng Ninh) ra sáng ngày 9/10 (tức ngày 9/9 năm Bính Thân).

Lần hạng 2 Lễ họp hoa Cúc – Tết Trung Dương đặt tổ chức tại chiền Ba Vàng.

Theo đánh giá hạng cạc chuyên gia, đây là đơn lỡi họp văn hóa truyền thống hạng dân tộc đặt phủ phục dựng đặt bảo tàng và suy tôn vinh những giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong suốt tinh thần Phật dạy cùng giàu ý nghĩa cao quý và sâu sắc.

Lễ Hội Hoa Cúc – Tết Trùng Dương là Lễ Tri Ân, nhắc chúng ta tinh thần rõ hơn bay giá trị hạng đạo đức tri ân và thơờng ân trong suốt đời sống con người.

Theo lãi đức Phật dạy, có 4 ân to mà bất cứ ai trong suốt chúng ta cũng chẳng thể quên: “Ân Cha Mẹ – Ân Tam Bảo Sư Trưởng – Ân nhà nước Xã Hội – Ân chúng sanh vạn loại”.

Được biết, tại Lễ họp Hoa Cúc dò nào, Ban tổ chức sẽ giới thiệu và triển lãm cạc tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đặt tạo vì vậy vì giàu loại hoa khuy tới từ bỏ khắp dã man xứ giang sơn.

Theo đấy, những làng hoa sẽ đặt cạc nghệ nhân khéo chật bụng máu dựng lên và trang hoàng theo giàu chủ đề đem ý nghĩa khác rau. Với những cái gã như Làng Hoa Tri Ân Cha Mẹ, Làng Hoa Tri Ân Bác Hồ, Làng Hoa Tri Ân Các Anh Linh Anh Hùng Liệt Sỹ, Làng Hoa Tri Ân Thầy Cô…

Bên lề đấy là cạc hoạt cồn văn hóa văn nghệ truyền thống đem tinh thần Phật giáo như: Hoạt cồn biểu diễn thơ pháp; nghệ thuật Cải lương bổng, biểu diễn cạc áp giải múa Phật giáo; Thiền lứa và nhai giảng Pháp; Hội họa, Ẩm Thực truyền thống; Biểu diễn pha lứa và cắm hoa dưng cúng Phật…

Văn Mạnh