Đại “công trường” khai hoang khoáng sản quặng thiếc nằm trên địa bàn bản Ná Lịt và bản Tà Pản, cgia tộcc xã biên thuỳ Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An). Điểm khai hoang rộng to; cáu bần tiện bị xáo rã, nhơm nhở.

Rất giàu que niên nam tráng, đàn bà và trưởng trẻ em đào khoét ra bụng cáu đặt chừng danh thiếp vỉa quặng thiếc, rồi cho ra những bao tải. Sau đấy, gia tộc sử dụng xe máy chở tới cạnh Sông Quang, tổ chức… sơ chế.

Vắng banh chính quyền, dân lại bươi đào.

Những phu quặng ở đây cho biết, mỗi đơn tấn thô kệch khai hoang đặt có ví 40 – 50 triệu cùng. “Sau mấy mẻ mưa to, người ta phát hiện ra khu vực nào có quặng thiếc bại lộ thiên. Mấy ngày đầu, chỉ vài ba ba người trong suốt bản biết, sau đấy thời lan ra danh thiếp bản, danh thiếp xã và huyện phụ cận. Dân còn khó khăn bay việc làm, bỗng trời đất ơi cho bại lộc, đơn ngày chăm chỉ cũng thu đặt tiền triệu đấy”, anh Vi N., trọ tại bản Tà Pản vui vui mừng thuật cùng PV.

Sau những ngày tróc nã quét…

Điểm khai hoang quặng thiếc chỉ danh thiếph trụ sở UBND xã Tri Lễ cận 5km, và nằm liền áp chân cầu Sông Quang ven QL48. Sau hơn 1 tháng đào bươi rần rộ, chính quyền nhỉ bất lực, có chửa chừng ra phương án ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

… danh thiếp phu quặng đấu trở lại.

Ông Vi Văn Cường, Chủ ngoẻo UBND xã Tri Lễ bày tỏ: “Việc khai hoang khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn, xã nhỉ lập biên bản và đình chỉ. Nhưng bây giờ, đơn bộ phận người dân lên tới dãy trăm người dự trưởng ngày lầm đêm, rất khó ập đuổi. Chúng mình nhỉ vắng lên Phòng TN-MT, Công an, UBND huyện…”.

Tình trạng khai hoang quặng thiếc bại lộ thiên ở Tri Lễ còn lạnh dần; môi trường còn bị huỷ hoại; nguy cơ chiếm chiếm lãnh địa, hoi chết ANTT có thể xảy ra. Sự việc còn cần danh thiếp cơ quan chức năng ra cá quyết liệt.

Tiến Thành